Sunday, 29 November 2015

Meddyliau wythnos - Dydd 7

Lliwiau ... Llawer o lliwiau ... enfys o lliwiau ...

Dwi’n hoffi lliwiau. Fel cerddoriaeth, mae lliwiau rhoi i fi lawer o egni eto. Ma nhw’n pwysig i fi. Melyn - yr haul, glas -  mor, afon, awyr, breuddwydion melys ac mwy. Coch - tan, yr ddraig Cymraeg pwy si’n diogelu ei chenedl i fe, mae’n rygbi, yr gwlad o pobol balch, mae’n gwres ac agosrwydd. Gwyrdd - dolydd helaeth, coedwigoedd ... Mae'n nhw mwy o mwy o hyn.

Lliwiau ... fel cerddoriaeth ... cerddoriaeth braf ... cerddoriaeth - lliwgar ac hapus.

Dwi ddim yn gweld yn dda ond dwi’n meddwl bod does dim byw heb lliwiau. Wel dwi’n hoffi gwrando ir cerddoriaeth achos mae wneud yn hapus i fi ac lliwiau yn gwneud hapus i fi eto. Dwi’n gofyn i fi yn amal: beth bydda i’n gneud phan bydda i ddim yn gallu weld dim byd un dydd? Mae lliwiau yn pwysig i fi ...

Mae'r lliwiau yn fy mywyd fi... 


No comments:

Post a Comment