Monday, 23 November 2015

Meddyliau wythnos. - Dydd 1

Mae hi'n 2 o'gloch yn y bore. Dwi'n eistedd yma ac meddwl, meddwl am byd hon ac am beth mae'n digwydd yn y dyddiau hyn. Dwi'n trist ac yn siomedig i weld sut mae'r pobol gallu fod yn golygu. Mae’n rhaid i fi fynd i gysgu ac dwi ddim yn gallu eto. Wnaeth ei dydd Sul ma yn rhyfedd. Dwi ddim yn gallu dweud bod mae hi wedi yn drwg i fi ac mae dal yn llawer o pethau yn digwydd ...
Oh, fel, mae’n rhaid i fi fynd i gysgu beth bynnag, ni waeth beth fydd yn digwydd. Byddwn ni’n gweld i ni ar un adeg o’r dydd ...

Nos da. 


No comments:

Post a Comment