Saturday, 28 November 2015

Meddyliau wythnos - Dydd 6

Mae dysgu Cymraeg yn gwneud i fi yn mwy a mwy ymwybodol o fy iaith brodor. Mae cwestiwn pennaf i fi yn sut un gallu dysgu Slofeneg? Mae'n gwaith yn galed gyda holl arbenigeddau pa mae'n cynnwys. Mae Slofeneg llafar yn gwahanol iawn i un ffurfiol. Mae deuoliaeth, tri rhywiau, newidiadau sy'n gysylltiedig a rhyw gyda newidiadau amser ... Mae popeth yn gwneud dysgu yn galed. Dwi wedi meddwl sut y byddai  dysgu Slofeneg yn mynd SSi ffordd. Dylid ei ddysgu un lafar neu ffurfiol? Faint o bethau byddai eisie newid?
Ie, mae dysgu Cymraeg  yn gwneud i fi yn ymwybodol bod mae'n galed i dysgu ond mae Slofeneg yn galed mwy.


No comments:

Post a Comment