Thursday, 26 November 2015

Meddyliau wythnos - Dydd 4

Trio heb crio ... Crio heb trio ... Heb trio crio ... crio ... trio ... heb trio ... heb crio .... PAID CRIO!  ... Paid trio! - Na! does dim rhaid i fe digwydd. Mae'n rhaid y ni trio ...

Ych chi'n gwybod bod dwi'n crio bob amser phan dwi'n canu.  Mae'n synnu phan dwi wedi bod yn canu "Mae Hen wlad fy nhadau" ac wnes i gwpla fe heb crio.

Oedd amser gyda fi phan dwi wedi hoffi canu ac dwi wedi canu llawer. Ond un dydd ...

O'n i'n yn rhan o berfformiad mawr yn ein pentref. O'n i'n cael i fi chwarae gitar a canu "Edlweß". Mae fy perfformiad yn dod. Wnes i dod ar llwyfan a dechra chwarae a canu.  Dwi ddim yn gwybod beth oedd fe'n digwydd, beth wnaeth e dorri mewn i fi. ... Wnes i dechra crio. Mae'n drwg da fi" wnes i ddweud ac gadael i'r llwyfan ...

Mae'n "Mae Hen wlad fy nhadau" yn can y cyntaf wnes i ddim crio phan wnes i canu fe. Ah, ac ... pwy sy'n gallu dweud bod bydda i ddim yn crio phan bydda i'n canu fe at cyfle arbennig ...  Wel, popeth beth dwi'n gallu gneud, mae'n trio heb crio

Wel, mae'n hanes o crio phan dwi’n canu ...


Mae'n hen ffideo ac mae'r can dim yn holl. ... Dwi'n canu yn can Slofeneg - "Lipa" (Coeden bysgwydd)

No comments:

Post a Comment