Friday, 1 July 2016

Cyn Bwtcamp un mis her - dydd 1 - Bydd rhywun yn pinsied fi felly bydda i’n gwybod dw i ddim yn breuddwydio?Un mis nôl wnes i ddim gallu breuddwydio beth mae’n gallu digwydd mewn un neu dau mis. Wnaeth popeth dim yn posib. Ie, dw i’n siarad am dod i Gymru. Byddwn pawb yn cofio sut wnes i dweud llawer o amser bod bydd dod i fwtcamp yn breuddwyd ac breuddwyd yn unig , dim mwy. Wnes i ddim sgwennu llawer amdano fe ar y fforwm achos os dw i’n dechra sgwennu mae’n posib bydda i’n rhy gyffrous ac phan dw i’n rhy gyffrous mae popeth dim yn cwpla yn da i fi.

Ond, dw i’n hapus iawn. Bydda i’n gweld pobol pwy sy’n siarad ar Skype gyda fi, ac rhai ohonyn nhw dw i’n nabod yn unig o fforwm. Bydd ddiddorol iawn i gwrdd a pawb ac gweld sut mae nhw’n wella mewn wythnos.

Ie, dw i dal i meddwl bod dw i’n breuddwydio ond mae’n amser dw i’n dihuno ac dechra gredu bod mae’n popeth yn gwir.

Bydd rhywun yn pinsied fi felly bydda i’n gwybod mae’n popeth yn gwir? :) 

No comments:

Post a Comment