Sunday, 10 September 2017

Bwrw glaw, streic gyrwyr bws ac popeth arall

Mae hi’n bwrw glaw yma heddiw ac nid yw hyn yn rhagolwg da ar gyfer dyddiau nesaf. Bydd rhywun yn ymweld â fi o dramor ac bydda i'n moyn mynd o gwmpas Slofenia gyda hi. Ac, mae popeth yn mynd tipyn bach yn anghywir dyddiau hyn. 

Tase hi’n bwrw glaw fysen ni ddim yn gallu gerdded o gwmpas fel os bydd yr tywydd yn haulog ac cynes.

Roedd o gyrwyr o Arriva ac Alpetour (dau o ein prif weithredwyr bysiau) yn fynd mewn streic, felly nid ni yn gallu mynd gyda bws ble yn ni’n moyn. Dw i’n jyst gobeithio bod byddon nhw’n trafod am rhywbeth heddiw ac bydd popeth mwy neu lai normal yfory.

Fy ngwr fi ddim yn gallu cael yr gwyliau achos mae nhw’n cael gormod o waith yn y ffratri, felly byddwn ni’n gallu fynd rhywle jyst yn y pnawniau beth mae’n iawn er ond mae’n tipyn bach annymunol hefyd. Wel, ie, mae hyn yn well na dim byd o gwbl.

Felly, yn ni’n jyst gallu aros beth ydd hi’n digwydd dyddiau nesaf ac yn addasu i hyny. Mwy yn ni ddim yn gallu wneud am y peth.

Pwy bydd yn dod i ymweld fi? Na, bydda i ddim yn ddweud wrthoch chi eto ... 

Manylu o ymweld o Margarett yn mis Ebrill blwyddyn dwetha. 

Thursday, 7 July 2016

Cyn Bwtcamp un mis her - dydd 7 - Tetris a holl gofion hyn

Tetris ... un gem sy'n pawb yn gwybod ac llawer o chi wedi chwarae o leiaf unwaith. Mae’n chwedlonol a caethiwus. Ych chi’n gwybod bod “Summer Games Done Quick” yn digwydd nawr ac mae nhw’n chwarae Tetris ar hyn o bryd. Dw i’n gwylio dau chwaraewyr pwy sy’n chwarae yr gem ac mae popeth yn dod â gofion i fi am amser pan wnaethon ni chwarae “Tetris Party” ar Nintendo Wii. Ac nid yn unig yn hyn. Dw i’n cofio holl ffrindiau o Knight-Nui fforwm ac amser pan wnaethon ni chwarae yr gem. Nid yn gilydd ond on ni’n chwarae fe beth bynnag ac wnaethon ni sgwennu amdano fe ar y fforwm. Oedd Bois o fforwm yn llawer gwell na fi. A dweud yn gwir, roeddwn yn chwaraewr lousy ond o’n i wedi bod dal yn hapus. Roedd e amser da gyda ffrindiau arlein ac gyda fy mab a fy ngwr. Efallai dw i’n hoffi chwarae fe achos dw i’n hoffi liwiau ac mae ei Tetris gem lliwgar. 

Ond nawr ... dw i ddim yn chwarae fe o gwbl. Does ddim amser gyda fi achos mae’n dysgu Cymraeg yn fwy pwysig nawr. Efallai un dydd pan bydda i’n siarad, darllen ac sgwennu Cymraeg yn dda (iawn) bydda i’n trio chwarae Tetris eto os am unrhyw reswm arall, i ddod â amser hyfryd iawn ac gofion cynes yn ol.

Wednesday, 6 July 2016

Cyn Bwtcamp un mis her - dydd 6 - Poeth mewn Slofenia ... ond mewn Cymru ...

Mae nhw dyddiau yn poeth iawn ble dw i’n byw. Yn ni’n cael 30 neu fwy gradd Celsius. Mae’n tywydd yn da iawn i fi a dw i’n mwynhau yn fawr iawn. Poethhhhhhhhhhhhhhh! haaaaaaaaaaaaaaafffffffffff! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh ... Dw i’n hoffi gwisgo capri, un crys-T ac clocsiau ac dw i’n barod i fynd ble dw i’n moyn neu i’r gwaith hefyd.

Rhoedd yn poeth yma heddiw hefyd ac dw i ddim gallu credu bod mae tywydd arall iawn mewn Cymru. Lan i 19 gradd, dim llawer o dyddiau heulog ... y môr nid mor cynnes fel Adriatic môr ... Uhhh, beth mae’n rhaid i fi cymryd gyda fi? Does fy mhen fi ddim yn moyn newid i ffordd arall i feddwl ac mae rhaid i hi ar un adeg am siwr. :)


Yn araf dw i’n dechra meddwl am popeth - beth i gymryd, beth dim yn cymryd ...  Ond wnaeth pobol pwy sy’n byw yna yn helpi fi yn fawr iawn. Bydda i yn barod cyn teithio, dw i’n siwr. :)  
Na. Does ddim Cymru yma, mae'n Croatia am mis Awst un mlynedd nôl. 

Tuesday, 5 July 2016

Cyn Bwtcamp un mis her - dydd 5 - Mellt siasio

Dw i’n hudo bob amser phan mae’n storm yma ac bob amser dw i’n trio wneud llunau o fe ac hyd yn hyn dw i ddim wedi llwyddodd i wneud rywbeth fel hon.

Wel, rhoedd i’r storm yma heddiw eto ac wnes i mynd i siasio yr mellt.  O'n i’n trio ac trio ond wnaeth e dim byd yn da dod o camera. O'n i wedi sefyll at a  ffenest ac gwneud lluniau - llun ar ôl llun ond wnes i ddim llwyddo.

Ar un waith wnaeth clicio rywbeth mewn fy ymennydd: Dw i’n gallu wneud dilyniant o lluniau ac bydda i’n llwyddo! Felly o'n i wedi gwneud fel hon. Clic, clic, clic, clic ... wnaeth yr sain o camera phan o'n i wedi dal y botwm ... “Bydda i’n gweld nes ymlaen beth wnes i wneud.” wnes i ddweud wrth o fi ac o'n i wedi gwneud lluniau pellach.

Phan wnes i gwylio beth wnes i wneud, wnaeth e llawer o “wag” lluniau yma ond ... wnes i ffeindio rhywbeth defnyddiol hefyd.

Beth?


Hwn!

Monday, 4 July 2016

Cyn Bwtcamp un mis her - dydd 4 - Mae ffrind gyda fi ...

Does dim llawer o ffrindiau gyda fi yn fy mywyd go iawn. Dw i wedi cael rhai o nhw phan wnes i byw yn y sefydliad ar gyfer plant dall a hanner dall. Oni’n byw yna am naw mlynedd felly roeddem yn fath o deulu. Ar ôl naw mlynedd oedden ni mynd ein ffyrdd ein hunain a dw i ddim yn gweld nhw bellach.

Wel, mae bywyd yn dod a ffrindiau newydd ac wnaeth e dod a un i fi hefyd. Wnaeth o 23 mlynedd nol phan wnes i dod i gweithio ble dw i’n gweithio nawr a cwrdd â hi. Roedd yni ffindio ar unwaith bod yn ni’n eneidiau cyffredin ac yn ni dal yn ffrindiau nawr . Yn ni’n gweithio yn gyd hefyd ac yn ni'n tîm yn da iawn!

Mae Ivica eu enw hi ac ma hi’n dathlu ei phenblwydd heddiw. Dw i’n hapus iawn bod dw i wedi cael ei ffrind fel hi. Ma hi’n ffrind gwir, yma bob amser phan mae eisie fi hi.

Penblwydd hapus fy ffrind!


O'r chwith i'r dde: fi ac fy ffrind Ivica ar y Zagreb (Croatia) orsaf drenau yn 2011.

Sunday, 3 July 2016

Cyn Bwtcamp un mis her - dydd 3 - Gemau wneud yn glou


Mae bob blwyddyn yn dod a pedwar prif ddigwyddiadau hapchwarae: “Awesome Games Done Quick”, “Games con”, “E3 Expo” ac “Summer Games Done Quick”. Mae nhw “Games con” ac “E3 Expo” yn swyddogol, paratoi ar gyfer datblygwyr, ac mae “Awesome Games Done Quick” ac “Summer Games Done Quick” bod yn drefnu gan chwaraewyr i chwaraewyr. Mae “Speedrunners” yn chwarae gemau hen neu newydd yn glou o posib. Mae nhw’n gwybod pob glitch ac tric mewn ir gem ac defnyddio nhw i gwpla ir gem yn glouach.

Bob blwyddyn ym mis Ionawr ac mis Gorffennaf mae nhw’n drefnu ir digwyddiad pendefig i godi’r arian ar gyfer elusen. Wnaeth un digwyddiad fel na ym mis Ionawr ac mae’n un yn digwydd nawr. Bydd y speedrunners yn chwarae gemau holl wythnos ac codi arian ffordd hon.

Dw i’n gwylio tipin bach o ddigwyddiad ac wnes i rhoi tipin bach o arian hefyd. Bob blwyddyn mae nhw’n casglu mwy na miliwn o ddoleri. Wnaeth digwyddiad yn jyst dechra ond mewn rhai oriau yn unig mae nhw wedi bod yn casglu $51,000 blwyd ma.  

Dw i’n edmygu pobol hyn. Dych chi ddim yn gallu credu pa mor nobl yw’r bobol hyn. Dw i’n credu bod bydden nhw’n rheoli i gasglu miliwn hon blwydd ma hefyd.


Os ydych chi’n mwyn gweld sut mae nhw’n chwarae ac byddech chi’n moyn rhoi rhywfaint o arian, gweld ar Twitch yma . Mae rhodd yn mynd i “Doctors without borders”.(Meddygon heb ffiniau.

Saturday, 2 July 2016

Cyn Bwtcamp un mis her - dydd 2 - Hanner nos ...


Hanner nos ... Mae popeth yn dawel. Mae ffenest cau. Dw i ddim yn gwybod pham. Wnaeth fy ngwr yn cau fe. Does ddim cynnes iawn heddiw beth bynnag. Dw i’n eistedd yma ac meddwl beth wedi digwydd heddiw ac llawer o pethau wedi ddigwydd.


Roedd dydd o cynllunio ac prynu tocynau, llawer o meddyliau ac cynllunio eto ...  Wnes i drio wneud ffaint o bosib ac cael ffaint o posib pethau yn diogel.

Dw i’n eistedd yma nawr ac meddwl sut amhrofiadol ydw i. Mae’n amser hapus i wybod dw i’m mynd rhywle ac mae’n amser tipin bach brawychus hefyd achos does dim profiadau gyda fi i teithio, defnydio trenau, awyrennau ac popeth arall. Dw i’n gwybod bod mae’n rhaid i fi daflu meddyliau fel hon bant, ond dw i ddim yn gallu helpu fi. Mae nhw’n dod nôl yn amal.

Bydd popeth yn iawn? Wrth cwrs bydd popeth yn iawn! Mae’n rhaid i bydd popeth yn DA IAWN!


Mae’n dydd hir tu ôl i fi ... Mae’n rhaid i fi fynd cysgu. Nos da pawb!

Friday, 1 July 2016

Cyn Bwtcamp un mis her - dydd 1 - Bydd rhywun yn pinsied fi felly bydda i’n gwybod dw i ddim yn breuddwydio?Un mis nôl wnes i ddim gallu breuddwydio beth mae’n gallu digwydd mewn un neu dau mis. Wnaeth popeth dim yn posib. Ie, dw i’n siarad am dod i Gymru. Byddwn pawb yn cofio sut wnes i dweud llawer o amser bod bydd dod i fwtcamp yn breuddwyd ac breuddwyd yn unig , dim mwy. Wnes i ddim sgwennu llawer amdano fe ar y fforwm achos os dw i’n dechra sgwennu mae’n posib bydda i’n rhy gyffrous ac phan dw i’n rhy gyffrous mae popeth dim yn cwpla yn da i fi.

Ond, dw i’n hapus iawn. Bydda i’n gweld pobol pwy sy’n siarad ar Skype gyda fi, ac rhai ohonyn nhw dw i’n nabod yn unig o fforwm. Bydd ddiddorol iawn i gwrdd a pawb ac gweld sut mae nhw’n wella mewn wythnos.

Ie, dw i dal i meddwl bod dw i’n breuddwydio ond mae’n amser dw i’n dihuno ac dechra gredu bod mae’n popeth yn gwir.

Bydd rhywun yn pinsied fi felly bydda i’n gwybod mae’n popeth yn gwir? :) 

Sunday, 29 November 2015

Meddyliau wythnos - Dydd 7

Lliwiau ... Llawer o lliwiau ... enfys o lliwiau ...

Dwi’n hoffi lliwiau. Fel cerddoriaeth, mae lliwiau rhoi i fi lawer o egni eto. Ma nhw’n pwysig i fi. Melyn - yr haul, glas -  mor, afon, awyr, breuddwydion melys ac mwy. Coch - tan, yr ddraig Cymraeg pwy si’n diogelu ei chenedl i fe, mae’n rygbi, yr gwlad o pobol balch, mae’n gwres ac agosrwydd. Gwyrdd - dolydd helaeth, coedwigoedd ... Mae'n nhw mwy o mwy o hyn.

Lliwiau ... fel cerddoriaeth ... cerddoriaeth braf ... cerddoriaeth - lliwgar ac hapus.

Dwi ddim yn gweld yn dda ond dwi’n meddwl bod does dim byw heb lliwiau. Wel dwi’n hoffi gwrando ir cerddoriaeth achos mae wneud yn hapus i fi ac lliwiau yn gwneud hapus i fi eto. Dwi’n gofyn i fi yn amal: beth bydda i’n gneud phan bydda i ddim yn gallu weld dim byd un dydd? Mae lliwiau yn pwysig i fi ...

Mae'r lliwiau yn fy mywyd fi...