Monday, 4 July 2016

Cyn Bwtcamp un mis her - dydd 4 - Mae ffrind gyda fi ...

Does dim llawer o ffrindiau gyda fi yn fy mywyd go iawn. Dw i wedi cael rhai o nhw phan wnes i byw yn y sefydliad ar gyfer plant dall a hanner dall. Oni’n byw yna am naw mlynedd felly roeddem yn fath o deulu. Ar ôl naw mlynedd oedden ni mynd ein ffyrdd ein hunain a dw i ddim yn gweld nhw bellach.

Wel, mae bywyd yn dod a ffrindiau newydd ac wnaeth e dod a un i fi hefyd. Wnaeth o 23 mlynedd nol phan wnes i dod i gweithio ble dw i’n gweithio nawr a cwrdd â hi. Roedd yni ffindio ar unwaith bod yn ni’n eneidiau cyffredin ac yn ni dal yn ffrindiau nawr . Yn ni’n gweithio yn gyd hefyd ac yn ni'n tîm yn da iawn!

Mae Ivica eu enw hi ac ma hi’n dathlu ei phenblwydd heddiw. Dw i’n hapus iawn bod dw i wedi cael ei ffrind fel hi. Ma hi’n ffrind gwir, yma bob amser phan mae eisie fi hi.

Penblwydd hapus fy ffrind!


O'r chwith i'r dde: fi ac fy ffrind Ivica ar y Zagreb (Croatia) orsaf drenau yn 2011.

No comments:

Post a Comment