Sunday, 3 July 2016

Cyn Bwtcamp un mis her - dydd 3 - Gemau wneud yn glou


Mae bob blwyddyn yn dod a pedwar prif ddigwyddiadau hapchwarae: “Awesome Games Done Quick”, “Games con”, “E3 Expo” ac “Summer Games Done Quick”. Mae nhw “Games con” ac “E3 Expo” yn swyddogol, paratoi ar gyfer datblygwyr, ac mae “Awesome Games Done Quick” ac “Summer Games Done Quick” bod yn drefnu gan chwaraewyr i chwaraewyr. Mae “Speedrunners” yn chwarae gemau hen neu newydd yn glou o posib. Mae nhw’n gwybod pob glitch ac tric mewn ir gem ac defnyddio nhw i gwpla ir gem yn glouach.

Bob blwyddyn ym mis Ionawr ac mis Gorffennaf mae nhw’n drefnu ir digwyddiad pendefig i godi’r arian ar gyfer elusen. Wnaeth un digwyddiad fel na ym mis Ionawr ac mae’n un yn digwydd nawr. Bydd y speedrunners yn chwarae gemau holl wythnos ac codi arian ffordd hon.

Dw i’n gwylio tipin bach o ddigwyddiad ac wnes i rhoi tipin bach o arian hefyd. Bob blwyddyn mae nhw’n casglu mwy na miliwn o ddoleri. Wnaeth digwyddiad yn jyst dechra ond mewn rhai oriau yn unig mae nhw wedi bod yn casglu $51,000 blwyd ma.  

Dw i’n edmygu pobol hyn. Dych chi ddim yn gallu credu pa mor nobl yw’r bobol hyn. Dw i’n credu bod bydden nhw’n rheoli i gasglu miliwn hon blwydd ma hefyd.


Os ydych chi’n mwyn gweld sut mae nhw’n chwarae ac byddech chi’n moyn rhoi rhywfaint o arian, gweld ar Twitch yma . Mae rhodd yn mynd i “Doctors without borders”.(Meddygon heb ffiniau.

No comments:

Post a Comment