Saturday, 2 July 2016

Cyn Bwtcamp un mis her - dydd 2 - Hanner nos ...


Hanner nos ... Mae popeth yn dawel. Mae ffenest cau. Dw i ddim yn gwybod pham. Wnaeth fy ngwr yn cau fe. Does ddim cynnes iawn heddiw beth bynnag. Dw i’n eistedd yma ac meddwl beth wedi digwydd heddiw ac llawer o pethau wedi ddigwydd.


Roedd dydd o cynllunio ac prynu tocynau, llawer o meddyliau ac cynllunio eto ...  Wnes i drio wneud ffaint o bosib ac cael ffaint o posib pethau yn diogel.

Dw i’n eistedd yma nawr ac meddwl sut amhrofiadol ydw i. Mae’n amser hapus i wybod dw i’m mynd rhywle ac mae’n amser tipin bach brawychus hefyd achos does dim profiadau gyda fi i teithio, defnydio trenau, awyrennau ac popeth arall. Dw i’n gwybod bod mae’n rhaid i fi daflu meddyliau fel hon bant, ond dw i ddim yn gallu helpu fi. Mae nhw’n dod nôl yn amal.

Bydd popeth yn iawn? Wrth cwrs bydd popeth yn iawn! Mae’n rhaid i bydd popeth yn DA IAWN!


Mae’n dydd hir tu ôl i fi ... Mae’n rhaid i fi fynd cysgu. Nos da pawb!

No comments:

Post a Comment