Sunday, 29 November 2015

Meddyliau wythnos - Dydd 7

Lliwiau ... Llawer o lliwiau ... enfys o lliwiau ...

Dwi’n hoffi lliwiau. Fel cerddoriaeth, mae lliwiau rhoi i fi lawer o egni eto. Ma nhw’n pwysig i fi. Melyn - yr haul, glas -  mor, afon, awyr, breuddwydion melys ac mwy. Coch - tan, yr ddraig Cymraeg pwy si’n diogelu ei chenedl i fe, mae’n rygbi, yr gwlad o pobol balch, mae’n gwres ac agosrwydd. Gwyrdd - dolydd helaeth, coedwigoedd ... Mae'n nhw mwy o mwy o hyn.

Lliwiau ... fel cerddoriaeth ... cerddoriaeth braf ... cerddoriaeth - lliwgar ac hapus.

Dwi ddim yn gweld yn dda ond dwi’n meddwl bod does dim byw heb lliwiau. Wel dwi’n hoffi gwrando ir cerddoriaeth achos mae wneud yn hapus i fi ac lliwiau yn gwneud hapus i fi eto. Dwi’n gofyn i fi yn amal: beth bydda i’n gneud phan bydda i ddim yn gallu weld dim byd un dydd? Mae lliwiau yn pwysig i fi ...

Mae'r lliwiau yn fy mywyd fi... 


Saturday, 28 November 2015

Meddyliau wythnos - Dydd 6

Mae dysgu Cymraeg yn gwneud i fi yn mwy a mwy ymwybodol o fy iaith brodor. Mae cwestiwn pennaf i fi yn sut un gallu dysgu Slofeneg? Mae'n gwaith yn galed gyda holl arbenigeddau pa mae'n cynnwys. Mae Slofeneg llafar yn gwahanol iawn i un ffurfiol. Mae deuoliaeth, tri rhywiau, newidiadau sy'n gysylltiedig a rhyw gyda newidiadau amser ... Mae popeth yn gwneud dysgu yn galed. Dwi wedi meddwl sut y byddai  dysgu Slofeneg yn mynd SSi ffordd. Dylid ei ddysgu un lafar neu ffurfiol? Faint o bethau byddai eisie newid?
Ie, mae dysgu Cymraeg  yn gwneud i fi yn ymwybodol bod mae'n galed i dysgu ond mae Slofeneg yn galed mwy.


Friday, 27 November 2015

Meddyliau wythnos - Dydd 5

Oedd hi'n dydd poeth, fel poeth bod ti wedi gallu weld sut mae'r dwr yn anweddu mas y llyn yn agos at coedwig. Oedd coed cysgodol mawr yn plygu i lawr i'r dwr ac rhoi tip yn bach o lloches gan y haul pa oedd yn disgleirio i fyny. Mae rhai pysgod wedi ceisio lloches yn y dyfnion o dan y coed a gronell wedi dod yn araf tua dwr i dorri ei syched. Does dim awel wedi chwythu ac o wres hyd yn oed adar wedi bod yn dawel. Mae oedd yn unig swn o ychydig tonnau o ddwr a suo o bryfed, a oedd yn ymddangos oedd yr unig rai oedd yn mwynhau yn y gwres tanbaid.

Mae dyfyniad yn gan fi stori fy am y defnyn pwy wedi bod yn anweddu mas y llyn a tynnu mewn y cwmwl pa wedi bod yn chwythu bell i ffwrd. Wnes i ddim yn ei cyfieithu fe i’r Saesneg eto ond bydda i’n i neud e yn y dyfodol agos. Mae fe wedi i’t her ei cyfieithu fe i’r Cymraeg mae dyfyniad ma a dwi’n meddwl mae’n rhaid i fi ddysgu llawer o mwy cyn bydda i’n gallu i cyfieithu i’r stori gyfan.
Tan hynny ...
Mae’n rhaid i fi dysgu, ymarfer, dysgu, siarad, ysgrifennu, dysgu, gwrando, dysgu .... ac cysgu mwy ...  mae nhw’n dweud.
Mae yn stori yn Slofeneg ymaThursday, 26 November 2015

Meddyliau wythnos - Dydd 4

Trio heb crio ... Crio heb trio ... Heb trio crio ... crio ... trio ... heb trio ... heb crio .... PAID CRIO!  ... Paid trio! - Na! does dim rhaid i fe digwydd. Mae'n rhaid y ni trio ...

Ych chi'n gwybod bod dwi'n crio bob amser phan dwi'n canu.  Mae'n synnu phan dwi wedi bod yn canu "Mae Hen wlad fy nhadau" ac wnes i gwpla fe heb crio.

Oedd amser gyda fi phan dwi wedi hoffi canu ac dwi wedi canu llawer. Ond un dydd ...

O'n i'n yn rhan o berfformiad mawr yn ein pentref. O'n i'n cael i fi chwarae gitar a canu "Edlweß". Mae fy perfformiad yn dod. Wnes i dod ar llwyfan a dechra chwarae a canu.  Dwi ddim yn gwybod beth oedd fe'n digwydd, beth wnaeth e dorri mewn i fi. ... Wnes i dechra crio. Mae'n drwg da fi" wnes i ddweud ac gadael i'r llwyfan ...

Mae'n "Mae Hen wlad fy nhadau" yn can y cyntaf wnes i ddim crio phan wnes i canu fe. Ah, ac ... pwy sy'n gallu dweud bod bydda i ddim yn crio phan bydda i'n canu fe at cyfle arbennig ...  Wel, popeth beth dwi'n gallu gneud, mae'n trio heb crio

Wel, mae'n hanes o crio phan dwi’n canu ...


Mae'n hen ffideo ac mae'r can dim yn holl. ... Dwi'n canu yn can Slofeneg - "Lipa" (Coeden bysgwydd)

Am S4C ac iaith Cymraeg!!! - ddeiseb

Os ydych yn gofalu am yr iaith Gymraeg ac S4C, arwyddo'r ddeiseb.


Non-residents of Wales ask for S4C funding to be maintained Petition | GoPetition

Wednesday, 25 November 2015

Meddyliau wythnos - Dydd 3

Bore ... tywyllwch ... ma hi’n awr yn gormod o gynnar i ddihuno ac mynd i’r gwaith ... ac mae’n rhaid i fi fynd. Dwi’n brys o hyd stryd i ddal y bws. Fydda i ddal i fe? Dwi wedi yn hwyr ... Mae hi’n oer ac tywyll gwmpas fi. Dwi’n gwrando ar synau i bore. Mae un gi yn rhedeg o gwmpas rhywle.  Wnaeth ffarmwr yn y gymdogaeth dihuno eto ac mynd i wneud rwybeth yn y ysgubor. Mae ceir yn mynd heibio ar y ffordd ... Bore, yr un bob dydd.
Wnaeth bws yn dod ac gyriant i ffwrdd fi. ...Tuesday, 24 November 2015

Meddyliau wythnos - Dydd 2

Ahh ... Mae cerddoriaeth, iaith byd-eang, mae’r iaith y gall i bawb yn deall, beth pawb yn gallu siarad ... mae’r peth sydd yn llenwi fy batris gyda llawer o ynni sydd ei eisie.
Ie, dwi’n eistedd yma eto ... Dwi wedi newydd cwpla gneud un darn o gerddoriaeth, cyflawni y ddau - llenwi fy batris i fi ac bod yn creadigol ar unwaith. Dwi’n gwybod bod mae hi’n awr yn hwyr ... neu yn gynnar, beth ych chi’n moyn ...
Dwi’n hoffi fod yn creadigol ar yn awr yn gynnar na achos dwi’n unig ac mae gyda fy heddwch i fi. Dwi gallu meddwl ... mae dychymyg i fi yn pryfed i uchder anghyfyngedig.
Dwi ddim yn canu yn amal achos dwi’n dechra crio bob amser phan dwi’n canu ond dwi’n hoffi wrando fe ac gneud fy caneuon hun.
Mae’r cerddoriaeth yn bywyd, mae’r bywyd mae rhaid i un yn byw.

Ac can dw'i wedi cwpla? Mae'n yma ...

Monday, 23 November 2015

Meddyliau wythnos. - Dydd 1

Mae hi'n 2 o'gloch yn y bore. Dwi'n eistedd yma ac meddwl, meddwl am byd hon ac am beth mae'n digwydd yn y dyddiau hyn. Dwi'n trist ac yn siomedig i weld sut mae'r pobol gallu fod yn golygu. Mae’n rhaid i fi fynd i gysgu ac dwi ddim yn gallu eto. Wnaeth ei dydd Sul ma yn rhyfedd. Dwi ddim yn gallu dweud bod mae hi wedi yn drwg i fi ac mae dal yn llawer o pethau yn digwydd ...
Oh, fel, mae’n rhaid i fi fynd i gysgu beth bynnag, ni waeth beth fydd yn digwydd. Byddwn ni’n gweld i ni ar un adeg o’r dydd ...

Nos da.