Monday, 24 February 2014

Mae addewid yn addewid!

Dwi ddim yn gwybod beth i ysgrifennu ond mae addewid yn addewid. Mae 1000 meddyliau yn rhedeg trwy fy mhen nawr.

Gallwn i ysgrifennu am gêm rygbi Cymreig fawr ond dwi dim yn gwybod yr holl geiriau yn dda iawn. Ond dwi gallu dweud rhywbeth: wnes i yn hapus yn iawn! Llongyfarchiadau y tîm rygbi Cymraeg ar y buddugoliaeth.

Gallwn i ysgrifennu am y tîm Olympaidd Slofeneg ac eu medalau ond dwi dim yn gwybod yr holl geiriau eto. Yn nhw wedi enill 8. Llongyfachiadau! Wnes i yn hapus yn iawn hefyd.

Gallwn i ysgrifennu amdanoch chi bawb sydd yn yma gyda fi. Diolch yn fawr i popeth. Diolch arbennig i bawb sydd yn i helpu i fi i ddysgu Cymraeg .

Ond bydda i'n ysgrifennu amdanaf heno. Ych chi'n  gwybod i fi. Tatjana ydw i. Dwi'n dod o Slofenia a siarad Slofeneg, Saesneg, Almaeneg a Serbo-Croateg. Dwi'n dysgu Cymraeg a siarad Cymraeg tipyn bach. Dwi'n hoffi coffi, cerddoriaeth a popeth beth yn prydferth.  Nadw, dwi ddim wedi anghofio am rygbi a Chymru. Mae nhw yn fy angerdd arbennig.

Dwi'n hapus dwi'n gallu dysgu Cymraeg a dwi'n gobeithio i siarad a ysgrifennu Cymraeg yn dda un dydd. Dwi'n gwybod fod y blog ydych yn darllen dim da neu unrhywbeth ond wnes i weithio yn galed i ysgrifennu iddo fe. Dwi wedi trio.

Dwi'n cyfaddef, wnes i helpu i fi gyda geiriadur Cymraeg ar geiriau, "Google Translate" a "Guide to Course 1 (South)" (Say Something in Welsh) i ffurf brawddegau ond addewid yn addewid. (Darllen fy twitter pham a beth wnes i yn addewid).

Diolch yn fawr i darllen. Mae croeso Cywiriadau.

(Golygwyd yn ddiweddarach (27.04.2015) yn ôl awgrym caredig  erbyn SSiW aelod "faithless78". Diolch o galon.)